COVID-19 Domáca izolácia

COVID-19 Astma 

DOMÁCA IZOLÁCIA ZNAMENÁ ZOSTAŤ DOMA, KEĎ MÁTE PRÍZNAKY COVID-19 A VYHNÚŤ SA KONTAKTU S INÝMI ĽUĎMI, ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU CHOROBY NIELEN NA OSTATNÝCH ALE AJ VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.

AK VÁM DIAGNOSTIKOVALI COVID-19 ALEBO ČAKÁTE NA VÝSLEDKY LABORATÓRNEHO TESTU NA COVID-19, OČAKÁVA SA, ŽE BUDETE SÁM K SEBE EŠTE PRÍSNEJŠÍ.

Domáca izolácia a starostlivosť v domácom prostredí sa odporúča u pacientov s ľahkým priebehom ochorenia a bez rizikových faktorov, čo pomôže zmierniť dopad na systém zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a efektívnejšie zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ťažším priebehom ochorenia, alebo pre rizikových pacientov (vek nad 60 rokov, fajčenie, pridružené závažné chronické ochorenia ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, chronické pľúcne ochorenia, cukrovka a pacienti s onkologickými ochoreniami). V prípade zhoršenia stavu je potrebné, aby ste volali svojho ošetrujúceho lekára, alebo v kritickej situácii ZZS číslo 155.

Ľahká forma ochorenia - , môže prebiehať s miernymi zdravotnými problémami, bez RTG a klinických známok zápalu pľúc. Môžete mať bolesť hlavy, hrdla, svalov, môžete pociťovať zvýšenú únavu, tráviace ťažkosti (hnačka, napínanie na vracanie – nie sú typické), náhlu stratu čuchu (obvykle bez prejavov nádchy), náhlu strata chuti, zápal spojiviek a ucha. Tieto klinické ťažkosti môžu byť rôzne zastúpené, časť pacientov nemusí mať žiadne klinické príznaky ochorenia (prehľad uvádza schéma).

Vždy treba postupovať podľa odporúčaní a štandardných postupov, tak ako Vám odporučili lekár. Ak si nie ste istí, ako sa správať a ako postupovať, svoj postup si môžete overiť na oficiálnej stránke NCZI a Úradu vlády SR https://www.korona.gov.sk/

Osobám, ktoré prišli do kontaktu s pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19, je odporúčané, aby ostali v domácej izolácii a odsledovali si svoj stav 14 dní od posledného kontaktu s infikovaným pacientom.

Kontaktom je osoba, ktorá prišla do styku s infikovaným, 2 dni pred a do 14 dní po nástupe klinických prejavov ochorenia u pacienta. Kontakt sa mohol udiať nasledovným spôsobom:

  • osobný kontakt tvárou v tvár s pacientom do vzdialenosti 1 meter, trvajúci viac ako 15 minút
  • priama starostlivosť o pacienta s infekciou COVID-19, bez použitia odporúčaných osobných ochranných pomôcok
  • pobyt v spoločných priestoroch s pacientom s infekciou COVID-19 (pracovné prostredie, trieda, domácnosť) akokoľvek dlhý čas
  • spoločné cestovanie, v tesnej blízkosti (vzdialenosť do 1 m od infikovaného), akýmkoľvek dopravným prostriedkom.

prípade, že sa by sa u Vás prejavili klinické príznaky infekcie COVID-19,,postupujte podľa pokynov pre infikované osoby, informujte o svojich ťažkostiach ošetrujúceho lekára, alebo pri výraznejších ťažkostiach kontaktujte ZZS číslo 155.

MUDr. Mária Drugdová, pneumológ

Pneumo – Alergo Centrum, Bratislava

Stiahnuť PDF