Právne ustanovenia

Prevádzkovateľom servera www.rozdychajto.sk je:

FLOYD Studio s.r.o.
Kazanská č. 46,
821 06 Bratislava

IČO: 35691603DIČ: 2020340080
IČ DPH: SK 2020340080
FLOYD Studio, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 11108/B

Stránky sú určené pre laickú verejnosť, nie odborníkov!

Osobné údaje

Informácia o dotknutej osobe (podľa §10 zák. č. 428/2002 Z.z.)

  • Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.
  • Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane

 

Copyright

  • Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovateľa serveru.
  • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.