Liečba cystickej fibrózy


Cieľom liečby  je zmierniť príznaky ochorenia, dlhodobo udržať funkciu postihnutých orgánov a zabrániť ich trvalému poškodeniu až zlyhaniu. Tak ako  pri všetkých chronických ochoreniach, tak aj pri cystickej fibróze, je potrebné vytvoriť úzky vzťah medzi pacientom a lekárom a uvedomiť si, že cystická fibróza:

•    je vrodené ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť!
•    jej liečba musí byť užívaná pravidelne a bez prerušenia!

Pacient užíva  liečbu v domácom prostredí, pravidelne rehabilituje a chodí približne každé 3 mesiace na kontrolu (počet kontrol určuje lekár vždy podľa zdravotného stavu pacienta).


Akútne zhoršenie stavu – akútna exacerbácia si často vyžaduje liečbu cestou hospitalizácie, kedy je podávaná  cielená antibiotická liečba vo forme infúzií alebo injekcií, zintenzívňuje sa liečebný aj rehabilitačný režim.

V prehľade liečby je uvádzané zameranie liečby a používané skupiny liekov pri postihnutí jednotlivých systémov. Presné určenie konkrétnych liekov ako aj ich kombinácií patrí do rúk špecialistu v Centre pre cystickú fibrózu, a je pri každého pacienta individuálne.

•    Dýchací systém
•    Tráviaci systém

Rozpis liečby ostatných prejavov cystickej fibrózy a jej komplikácií presahuje informatívny charakter uvádzanej kapitoly.