Na stiahnutie

Milí čitatelia,
v spolupráci s pacientskou organizáciou ABC za zdravé dýchanie sme pre Vás vytvorili krátke informačné brožúrky o najčastejších chronických pľúcnych chorobách. Sú to fibróza pľúc, sarkoidóza pľúc, tuberkulóza, syndróm spánkového apnoe, astma bronchiale a chronická obštrukčná choroba pľúc. V nich sú jednoduchým spôsobom vysvetlené príčiny, príznaky, diagnostika a liečba týchto ochorení.
Vzhľadom k stále klesajúcej kondícii dýchacích ciest vplyvom sedavého spôsobu života sme pridali rady na nácvik správneho dychového vzoru, dychové cvičenia a rady na ukončenie fajčenia.
Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné a pomôžu Vám viac sa dozvedieť o svojom ochorení a postupne dosiahnuť stabilizáciu svojho zdravotného stavu.

MUDr. Helena Horváthová, pneumológ
Pneumo-centrum sro