• COVID-19
  Korona vírus...
 • Informácie a návody
  pre prevenciu a liečbu respiračných ochorení.
 • ASTMA
  Jedno z najčastejších
  chronických ochorení
  postihujúcich pľúca.
 • CHOCHP
  CHronická
  Obštručkná
  CHoroba
  Pľúc
 • CYSTICKÁ
  FIBRÓZA
  Geneticky podmienené
  recesívne dedičné ochorenie...
Aktuálne

Novinky

Peľová situácia v Bratislave od 5.4. do 11.4.2021 (14. týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 5.4. do 11.4.2021 (14. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, jaseňa a topoľa. Stredné
hodnoty dosiahli peľové zrná tisovitých drevín. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len...

Peľová situácia v Bratislave od 29.3. do 4.4.2021 (13. týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 29.3. do 4.4.2021 (13. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, jaseňa a topoľa.
Stredné hodnoty dosiahla vŕba a spóry vzdušných húb rodu Cladosporium...

Cvičenia na správne dýchanie
Cvičenia na správne dýchanie

Pripravili  sme pre vás novú brožúru so sériou cvičení na správne dýchanie.

Nácvik správneho držania tela, cvičenie na obnovu správneho dychového vzoru, na posilnenie nádychových 
a výdychových svalov ...

Peľová situácia v Bratislave od 22.3. do 28.3.2021 (12. týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 22.3. do 28.3.2021 (12. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, stredné hodnoty
peľových zŕn jelše a jaseňa . Ostatné pozorované taxóny a spóry vzdušných húb dosiahli len nízke...

Peľová situácia v Bratislave od 15.3. do 21.3.2021 (11. týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 15.3. do 21.3.2021 (11. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín a stredné hodnoty
peľových zŕn jelše . Ostatné pozorované taxóny a spóry vzdušných húb dosiahli len nízke...

Peľová situácia v Bratislave od 8.3. do 14.3.2021 (10. týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 8.3. do 14.3.2021 (10. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín a stredné
koncentrácie peľových zŕn jaseňa . Ostatné pozorované taxóny a spóry vzdušných húb dosiahli len nízke...