• COVID-19
  Korona vírus...
 • Informácie a návody
  pre prevenciu a liečbu respiračných ochorení.
 • ASTMA
  Jedno z najčastejších
  chronických ochorení
  postihujúcich pľúca.
 • CHOCHP
  CHronická
  Obštručkná
  CHoroba
  Pľúc
 • CYSTICKÁ
  FIBRÓZA
  Geneticky podmienené
  recesívne dedičné ochorenie...
Aktuálne

Novinky

Peľová situácia v Bratislave od 18.5. do 24.5.2020 (21.týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 18.5. do 24.5.2020 (21.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín a stredné hodnoty dosiahli trávy. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované...

Peľová situácia v Bratislave od 11.5. do 17.5.2020 (20.týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 11.5. do 17.5.2020 (20.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke...

Peľová situácia v Bratislave od 4.5. do 10.5.2020 (19.týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 4.5. do 10.5.2020 (19.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín astredné hodnoty duba. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny...

Peľová situácia v Bratislave od 27.3. do 3.5.2020 (18.týždeň)
Peľová situácia v Bratislave od 27.3. do 3.5.2020 (18.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín. Stredné hodnoty dosiahli peľové zrná duba a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké...

COVID-19 a transplantovaný pacient
COVID-19 a transplantovaný pacient

Svetová pandémia koronavírusu ovplyvnila život nás všetkých, vrátane pacientov po transplantácii pľúc (ako aj iných orgánov a kostnej drene). Títo pacienti sú špecifickou skupinou osôb s poruchou imunity v dôsledku užívania imunosupresívnej liečby. Lieky, zväčša v kombinácii,....

COVID-19 Astma
COVID-19 Astma

V súčasnej dobe, keď sa celosvetovo šíri infekcia novým koronavírusom (COVID-19), veľa pacientov s prieduškovou astmou si kladie otázku, ako im toto ochorenie v prípade infekcie ovplyvní zdravotný stav, či majú zvýšené riziko získania infekcie, či majú pokračovať v nastavenej dlhodobej liečbe astmy.