Liečba CHOCHP

Lekár po zhodnotení nálezov určí individuálne liečbu pacienta s cieľom liečiť symptómy a zlepšiť kvalitu života.

V prípade, že Vám diagnostikovali CHOCHP, odporúčame:

 • ukončiť fajčenie
 • užívať predpísanú liečbu
 • absolvovať pravidelné vyšetrenie v odbornej pľúcnej ambulancii minimálne 2x ročne aj v čase, keď sa cítite dobre
 • v prípade zhoršenia dýchania navštíviť lekára alebo pohotovosť, ak ste spozorovali uvedené príznaky:
  • zadýchate sa pri rozhovore
  • zadýchate sa pri chôdzi
  • pery a/alebo nechty majú sivastú alebo fialovú farbu
  • pulz je veľmi rýchly alebo nepravidelný
  • dýchanie je výrazne sťažené a zrýchlené
  • užívané lieky neprinášajú zlepšenie
 • vyhýbať sa prašnému prostrediu, ktoré môže zhoršovať dýchanie
 • starať sa o kondíciu. Okrem pravidelného cvičenia, vrátane dychovej rehabilitácie, sem patrí aj zdravé stravovanie (ovocie, zelenina a dostatok bielkovín).

Farmakologická liečba

Cieľom liečby je zmierniť alebo odstrániť symptómy a zlepšiť toleranciu námahy. Liečba musí byť vždy zahájená po vyšetrení lekárom a pravidelne kontrolovaná. Potrebné lieky môžu byť podávané vo forme tabletiek, sirupov alebo inhalácie.

Preferovaná je inhalačná liečba, nakoľko lieky sú dostupné priamo v pľúcach, kde dosahujú potrebnú terapeutickú koncentráciu s minimálnymi systémovými účinkami. Na zabezpečenie optimálneho účinku je potrebné naučiť pacienta správne používať inhalačné lieky.

Pri výbere vhodnej farmakologickej liečby sa lekár rozhoduje na základe zaradenia pacienta do tzv.skupín podľa najnovších odporučení pre liečbu CHOCHP. Pri určovaní liečby lekár berie do úvahy výsledok spirometrie, počet exacerbácii ( akútnych zhoršení) počas roka ako aj prítomnosť symptómov/toleranciu námahy.

Pre jednotlivé skupiny pacientov je na základe výsledkov štúdií odporučená liečba monokomponentnými inhalačnými liekmi až po kombináciu liekov z rôznych liečebných skupín: SABA – krátko účinkujúce B2 mimetiká, SAMA – krátko účinkujúce anticholínergiká, LABA – dlho účinkujúce B2mimetiká, LAMA – dlho účinkujúce anticholínergika, teofylíny, inhibítor fosfodiesterázy (protizápalová liečba); vrátane podávania mukolytík, antitusík, ATB liečby pri bakteriálnych infekciách a odporúčania vakcinácie.

Nefarmakologická liečba

Zahŕňa rehabilitáciu, oxygenoterapiu (kontinuálne inhalovanie vzduchu obohateného o kyslík prostredníctvom kyslíkového koncentrátora). V individuálnych prípadoch je indikovaný chirurgický zákrok.

Liečba exacerbácií

Exacerbácia označuje akútne zhoršenie stavu. Charakterizovaná je zvýraznením dýchavice, kašľu a celkového množstva spúta vo väčšej miere ako je bežné denné tolerované kolísanie. Počas exacerbácie bežne užívané lieky nepostačujú na zvládnutie stavu. Najčastejšou príčinou exacerbácie sú respiračné infekcie.

V prípade exacerbácie je mimoriadne dôležité kontaktovať lekára, ktorý upraví liečbu podávanú ambulantne alebo indikuje hospitalizáciu. Pred vyšetrením lekára však neprestaňte užívať dosiaľ predpísané lieky! Lieky, používané pri exacerbácii sú bronchodilatanciá, kortikosteroidy a v prípade infekcie antibiotika.