Diagnostika cystickej fibrózy

Podozrenie na cystickú fibrózu môže lekár vysloviť na základe klinických príznakov, obzvlášť v prípade, ak sa v rodine ochorenie už vyskytlo. Pravdepodobnosť diagnózy sa zvyšuje aj v prípade, že príbuzní sa liečia na chronickú bronchitídu, opakované zápaly pľúc, majú bronchiektázie (rozšírenie priedušiek), trpia poruchami výživy alebo v rodine sa vyskytlo úmrtie pre dýchacie ťažkosti v detskom veku.

V prípade podozrenia na cystickú fibrózu sú pacienti odosielaní na komplexné vyšetrenie do Centra pre cystickú fibrózu (zvlášť pre deti a pre dospelých).

Vyšetrenia

LABORATÓRNY SKRÍNING glu, kreat, urea, C, alb, AST, ALT, GMT, ALP, AMS, Na, K, Cl, Ca, P, CRP, KM, IgG, IgM, IgA, cholesterol, TG, vit.D3,

stolica na zvyšky a elastázu
HEMATOLOGICKÉ Krvná skupina, krvný obraz, hemokoagulačné parametre
MIKROBIOLOGICKÉ Nešpecifická flóra - spútum, TT, TN
FUNKČNÉ Orientačná spirometria, kompletné funkčné vyšetrenie pľúc, arteriálne krvné plyny/acidobáza. Viac info: Vyšetrovacie metódy pľúc
ZOBRAZOVACIE rtg + HRCT hrudníka, rtg + CT PND, USG brucha
DOPLŇUJÚCE denzitometria, antropometrické merania , EKG, ECHO-KG

Diagnózu cystickej fibrózy definitívne potvrdí genetické vyšetrenie, ktorému predchádza vyšetrenie chloridov v pote (tzv. potný alebo pilokarpínový test). Obe vyšetrenia indikujú lekári v Centrách pre cystickú fibrózu.

Na Slovensku bol v roku 2009 zavedený povinný novorodenecký skríning, ktorým vyšetrujeme imunoreaktívny kationický trypsinogén IRT. Ide o aktívne vyhľadávanie detí s cystickou fibrózou ešte pred vlastným prejavením sa ochorenia – včasne zahájená liečba umožní predchádzať alebo oddialiť ťažké postihnutie orgánov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že cystická fibróza je multiorgánové ochorenie, liečba je psychicky aj finančne náročná. Diagnostika ako aj liečba je vedená pod dohľadom odborníkov v Centrách pre cystickú fibrózu (6 centier na Slovensku).