Čo je CHOCHP

CHOCHP znamená: CHronická Obštručkná CHoroba Pľúc

Pomaly progredujúce pľúcne ochorenie, pri ktorom vzniká prekážka v prúdení vzduchu na podklade zužujúcich sa priedušiek.

Pacient  môže mať CHOCHP, ak má ťažkosti s dýchaním a chronický kašeľ, ktoré neprechádzajú. 

CHOCHP je ochorenie pľúc. Zdraví ľudia majú dýchacie cesty voľne priechodné, bez neprimeraného zúženia a zadržiavania hlienu. Vzduch s kyslíkom sa voľne pri dýchaní dostáva do alveolov (najmenšie časti pľúc, tzv .pľúcne mechúriky), kde dochádza k odovzdávaniu kyslíka do krvi . Z krvi prechádza oxid uhličitý do vzduchu a je rýchlo vydýchnutý z pľúc von.

CHOCHP charakterizuje obmedzenie prúdenia vzduchu pre chronické zúženie priedušiek, ktoré nie je možné úplne upraviť. Preto:

  • postupne dochádza k zvýrazneniu zúženia dýchacích ciest
  • vzduch z alveolov sa nemôžeme úplne uvoľniť a zadržiava sa v pľúcach (vzniká emfyzém)

Tieto zmeny sú progresívne a spájajú sa chronickým zápalom v pľúcach  v dôsledku pôsobenia škodlivých častíc a plynov.

CHOCHP môže prebiehať pod obrazom:

  • chronickej bronchitídy
  • emfyzému

Pomerne často sa tieto dva obrazy navzájom prekrývajú. Chronická bronchitída je charakterizovaná trvalou nadprodukciou hlienu, ktorý postupne ničí fyziologickú výstelku priedušiek (epitel), mení sa hladké svalstvo priedušiek a dochádza k fibróznej prestavbe. Tento typ CHOCHP nemusí byť vždy v úvode spojený s výraznejšou obštrukciou. Termín emfyzém popisuje abnormalitu stavby pľúc - zväčšenie alveolárneho priestoru pri stenčení až vymiznutí alveolárnych stien, vždy spojené so zadržiavaním vzduchu v pľúcach..