Tráviaci systém

Dôležitým kritériom pre zdravý vývoj jedinca je stav jeho výživy. U pacientov s cystickou fibrózou optimálny stav výživy priamo ovplyvňuje aj funkciu dýchacieho systému a tým aj celkový priebeh ochorenia.

Na zabezpečenie primeranej výživy je potrebné:

 • dostatočné množstvo tráviacich enzýmov
 • zachovaná schopnosť vstrebávania
 • zachovaná schopnosť spracovania živín
 • dostatočný príjem potravy

Podávame:

 • pankreatické enzýmy – preparáty sriadeným uvoľňovaním enzýmov vo forme acidorezistetných mikropeliet. Maximálnu dávku určí lekár podľa množstva lipázy.
 • vitamíny rozpustné v tukoch - DEKA – dôležité pre normálnu funkciu:
  • D – stavba kostí
  • E – funkcia srdcového svalu, ciev; hlavný antioxidant
  • K – zrážanlivosť krvi
  • A – ochrana očí, slizníc a kože; antioxidant
 • inhibítory protónovej pumpy IPP - vo vybraných prípadoch pri gastroezofageálnom refluxe, na odporučenie gastroenterológa
 • inzulínoterapia – pri prejavoch cukrovky (vrátane dodržiavanie diabetickej diéty)
 • kyselina deoxyursocholová – zabraňuje fibrotickej prestavbe pečene
 • acetylcystein, laktulóza – zabezpečujú priechodnosť čriev

Požiadavku dostatočného príjmu potravy (150% rozpísanej dennej normy energetického príjmu pre danú vekovú skupinu) zabezpečuje príjem vysokokalorickej stravy, pridanie výživových doplnkov (Nutridrink, Ensure, Fresubin, Nutrison, Diben, Pulmocare atď. podľa dostupnosti na trhu).

Zahraničné centrá v prípade problémov so zabezpečením dostatočného príjmu potravy indikujú vyživovanie nazogastrickou sondou alebo PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia).