COVID-19 Astma

COVID-19 Astma 

Prosím NEPRESTÁVAJTE užívať svoju dlhodobú liečbu na ASTMU (astma a infekcia COVID-19)

V súčasnej dobe, keď sa celosvetovo šíri infekcia novým koronavírusom (COVID-19), veľa pacientov s prieduškovou astmou si kladie otázku, ako im toto ochorenie v prípade infekcie ovplyvní zdravotný stav, či majú zvýšené riziko získania infekcie, či majú pokračovať v nastavenej dlhodobej liečbe astmy.

  • Nateraz nie sú dostupné údaje, ktoré by preukazovali konkrétne zvýšené riziko infekcie COVID-19 pri astme. Riziko infekcie však ovplyvňuje viacero rizikových faktorov, ako je napríklad vek pacienta nad 60 rokov, fajčenie a iné pridružené závažné chronické ochorenia srdcovocievneho systému, obličiek, cukrovka, ako aj samotná závažnosť prieduškovej astmy.
  • Pacienti s prieduškovou astmou by mali pokračovať vo svojej nastavenej inhalačnej liečbe vrátane inhalačných kortikosteroidov, aby ich astma ostala pod kontrolou. Nie sú známe informácie, ktoré by poukazovali na riziko užívania či už inhalačných alebo tabletových foriem systémových kortikosteroidov v súvislosti s COVID-19 a astmou.
  • Pri akútnom zhoršení astmy by mali pacienti, ak si to vyžaduje stav, po konzultácii so svojim ošetrujúcim lekárom užívať krátkodobo cyklus orálnej liečby kortikosteroidmi, s cieľom prevencie závažného zhoršenia klinického stavu a závažných komplikácií.
  • V zriedkavých prípadoch, u pacientov s ťažkou astmou, u ktorých je zvýšené riziko ťažkého akútneho zhoršenia kontroly astmy, môže byť potrebná popri inhalačnej liečbe dlhodobá liečba orálnymi kortikosteroidmi, v čo najnižšej možnej dávke s cieľom dosiahnuť dlhodobú kontrolu astmy.
  • S cieľom minimalizovať potrebu orálnych kortikosteroidov, by mala byť v indikovaných prípadoch použitá biologická liečba, ktorá podľa dostupných údajov nezvyšuje riziko infekcie COVID-19.
  • Ak je pacient liečený pre akútne zhoršenie astmy, akútny záchvat, malo by sa pokračovať v dlhodobej udržiavacej inhalačnej liečbe (doma a aj v rámci hospitalizácie).
  • Pacienti s alergickou rinitídou by mali pokračovať v liečbe nazálnymi kortikosteroidmi (sprej do nosa) podľa odporučenia lekára.
  • Dôležité je dodržiavanie hygienických opatrení, pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk, nosenie ochranného rúška, správna výživa a k podpore imunity môžete prispieť užívaním vitamínov najmä C,D.
  • Ak sa cítite chorý, prosím ostaňte doma a zavolajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi ohľadom ďalšieho postupu.

 

MUDr. Mária Drugdová a kolektív lekárov,

Pneumo – Alergo Centrum, Bratislava

Stiahnuť PDF