Typické príznaky COVID-19*, prechladnutie, chrípka, alergie


PRÍZNAKY
COVID-19*
(príznaky sa pohybujú od miernych po ťažké)
PRECHLADNUTIE
(postupný nástup príznakov)
CHRÍPKA
(náhly nástup príznakov)
ALERGIE
(náhly nástup príznakov)
COVID-19 dlžka symptomov

Trvanie príznakov

7-25 dní

< ako 14 dní

7-14 dní

Niekoľko týždňov

COVID-19 kašeľ

Kašeľ

Zvyčajne
(zvyčajne suchý)

Zvyčajne (mierny)

Zvyčajne (zvyčajne suchý)

Vzácne (zvyčajne suchý, pokiaľ nespúšťa astmu)

COVID-19 dýchavica

Dýchavica

Občas

Nie **

Nie**

Nie**

COVID-19 kýchanie

Kýchanie

Nie

Zvyčajne

Nie

Zvyčajne

COVID-19 upchatý nos

Plný nos

Vzácne

Zvyčajne

Občas

Zvyčajne

COVID-19 bolesť hrdla

Bolesť hrdla

Občas

Zvyčajne

Občas

Občas
(zvyčajne mierna)

COVID-19 zvýšená teplota

Teplota

Zvyčajne

Počas niekoľko dní

Zvyčajne

Nie

COVID-19 únava a malátnosť

Únava a malátnosť

Občas

Občas

Zvyčajne

Občas

COVID-19 bolesti hlavy

Bolesti hlavy

Občas

Vzácne

Zvyčajne

Občas (v súvislosti s bolesťou dutín)

COVID-19 bolesti avalov

Bolesť svalov

Občas

Zvyčajne

Zvyčajne

Nie

COVID-19 hnačka

Hnačka

Občas

Nie

Občas u detí

Nie

 

*informácie sa stále vyvíjajú

**alergie, nachladnutie a chrípka môžu vyvolať akútny záchvat astmy, čo môže viesť k dýchavičnosti. COVID-19 je jediný, ktorý sa spája s dýchavičnosťou sám osebe.

Pripravené podľa: Astma a Alergia Foundation of America WHO. upravené 27.3.20 ● aafa.org/covid19

Stiahnuť PDF