NOVINKY

Not support SVG

Peľová situácia v Bratislave od 9.7. do 15.7.2018 (28.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria a Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Rod Epicoccum dosiahol stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 2.7. do 8.7.2018 (27.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria a Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Rod Epicoccum dosiahol stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 25.6. do 1.7.2018 (26.týždeň)

v ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria a Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv, pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 18.6. do 24.6.2018 (25.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín a stredné hodnoty tráv. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie, rod Alternaria stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv, pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 11.6. do 17.6.2018 (24.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tráv a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria a Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty, rod Epicoccum stredné koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv, pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 28.5. do 3.6.2018 (22.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané stredné koncentrácie peľových zŕn tráv a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria a Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 21.5. do 27.5.2018 (21.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané stredné koncentrácie peľových zŕn tráv. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty a rod Alternaria stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 14.5. do 20.5.2018 (20.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané stredné koncentrácie peľových zŕn tráv. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 7.5. do 13.5.2018 (19.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tráv a borovicovitých drevín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tráv a borovicovitých drevín.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 30.4. do 6.5.2018 (18.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín a stredné hodnoty peľových zŕn duba. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná borovicovitých drevín a tráv.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 23.4. do 29.4.2018 (17.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, buka, duba, borovicovitých drevín a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná borovicovitých drevín, pŕhľavovitých rastlín a duba.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 16.4. do 22.4.2018 (16.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, buka a duba. Strednú hodnotu dosiahli peľové zrná jaseňa, platana a vŕby. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná buka, duba, brezy a jaseňa.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 9.4. do 15.4.2018 (15.týždeň)

v ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, hrabu, tisovitých drevín, jaseňa, topoľa a vŕby. Strednú hodnotu dosiahli peľové zrná javora. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, hrabu, jaseňa, topoľa a vŕby.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 2.4. do 8.4.2018 (14.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, jaseňa a topoľa. Strednú hodnotu dosiahli peľové zrná brezy. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, jaseňa, topoľa a tisovitých drevín.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 26.3. do 1.4.2018 (13.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín a stredné koncentrácie peľových zŕn jelše. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých drevín, jelše a topoľa.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 19.3. do 25.3.2018 (12.týždeň)

v ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše a tisovitých drevín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke koncentrácie. Počet peľových zŕn a spór vzdušných húb v ovzduší sa bude zvyšovať s postupným otepľovaním.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 12.3. do 18.3.2018 (11.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše a tisovitých drevín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. Počet peľových zŕn a spór vzdušných húb v ovzduší sa bude zvyšovať s postupným otepľovaním.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 5.3. do 11.3.2018 (10.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše a tisovitých drevín. Strednú hodnotu dosiahli peľové zrná liesky.Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli stredné koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty.Počet peľových zŕn a spór vzdušných húb v ovzduší sa bude zvyšovať s postupným otepľovaním.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 26.2. do 4.3.2018 (9.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané stredné hodnoty jelše anízke koncentrácie peľových zŕn ostatných taxónov. Spóry vzdušných húb dosiahli len nízke koncentrácie. Počet peľových zŕn a spór vzdušných húb v ovzduší sa bude zvyšovať s postupným otepľovaním.

Obrázok

Peľová situácia v Bratislave od 19.2. do 25.2.2018 (8.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané nízke koncentrácie peľových zŕn jelše, liesky, jaseňa a tisovitých rastlín. Spóry vzdušných húb dosiahli len nízke koncentrácie. Počet peľových zŕn a spór vzdušných húb v ovzduší sa bude zvyšovať s postupným otepľovaním.

Obrázok

Projekt vznikol s podporou:

chiesi

© Copyright 2012 - 2018 Všetky práva vyhradené I Webdeslgn & administration - FLOYD Studo