Symptómy

Jednotlivé symptómy, tak ako aj pri iných pľúcnych ochoreniach, nie sú „typické" pre dané ochorenie.

Príznaky CHOCHP zahŕňajú:

  • kašeľ
  • tvorbu väčšieho množstva hlienov - spúta
  • dýchavicu počas fyzickej námahy

Často sa vyskytujú epizódy akútneho zhoršenia. Chronický kašeľ a produkcia spúta môžu predchádzať rozvoj obštrukcie aj niekoľko rokov dopredu.

Stav pacienta pri CHOCHP závisí od mnohých faktorov, ako je stupeň postihnutia pľúc (dýchavica, znížená tolerancia námahy a s tým súvisiace ovplyvnenie denných aktivít), prejavy ochorenia na iných orgánoch alebo systémoch. Veľmi často sa CHOCHP spája s inými chorobami, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, vysoký krvný tlak, pľúcne infekcie, rakovina a pľúcna hypertenzia.

Kto má CHOCHP? Dospelí pacienti, nie deti!

V skupine pacientov s CHOCHP prevažujú ľudia vo veku viacej ako 40 rokov.
Treba však pripomenúť, že nie všetci pacienti s produktívnym kašľom majú alebo budú mať CHOCHP.

V prípade, že máte dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekára a nechajte sa odborne vyšetriť.

CHOCHP môže mať variabilný vývoj u rôznych jedincov. Všeobecne však platí, že má progresívny charakter, dochádza k postupnému zhoršovaniu ochorenia, najmä ak vystavenie škodlivým časticiam alebo plynom pokračuje.

Diagnóza

Ak zhodnotenie symptómov a anamnézy podporujú diagnózu CHOCHP, je potrebné, aby bol pacient vyšetrený odborným lekárom – pneumológom.

K základným vyšetreniam patrí vyšetrenie pľúcnych funkcií. Spirometria je jednoduché dychové vyšetrenie, ktoré meria množstvo nadýchnutého a vydýchnutého vzduchu, rýchlosť jeho prietoku počas úsilného výdychu ako aj iné parametre. Vyžaduje však určitý stupeň spolupráce pacienta. 

 

Súčasťou vyšetrení sú aj krvné testy, rtg pľúc (prípadne CT pľúc) a mikrobiologické vyšetrenie spúta.V pokročilých štádiách je pravidelne sledovaná hladina kyslíka v krvi (oxymetrom alebo presnejším vyšetrením arteriálnych krvných plynov).

Vyšetrovacie metódy pľúc