Vyšetrovacie metódy pľúc

Bronchoskopia

Počas bronchoskopie vyšetrujeme dýchacie cesty pacienta a zároveň sme schopní odoberať jednotlivé vzorky tkaniva alebo hlienu, ktoré následne posielame na vyšetrenie. Bronchoskopia je indikovaná nielen pri podozrení na nádorové ochorenie. Je to vyšetrenie, ktoré je dobre tolerované a väčšinou sa vykonáva v lokálnom znecitlivení.

Spirometria

Spirometria je zaradená medzi takzvané funkčné vyšetrenia pľúc. Spirometriou meriame funkcie pľúc ako je ich kapacita, výdych a ďalšie parametre. Pomocou tohto vyšetrenia sme schopní diagnostikovať ochorenie, ako je chronická obštrukčná pľúcna choroba a bronchiálna astma.

FENO

Vyšetrenie množstva vydychovaného oxidu dusnatého zaraďujeme tiež medzi funkčné vyšetrenia pľúc. Jeho významné uplatnenie je u pacientov s bronchiálnou astmou, kde je hodnota FENO často zvýšená práve pri jej nedostatočnej liečbe.

Bodypletysmografia

Bodypletysmografia je ďalšie z funkčných vyšetrení pľúc. Vďaka nej dokážeme okrem vitálnej kapacity pľúc merať aj takzvanú celkovú pľúcnu kapacitu, čo je dôležitý parameter, ktorý nám hovorí, ako naše pľúca fungujú. Najväčší význam má napríklad pri diagnostike intersticiálnych pľúcnych ochorení.

Vyšetrenie krvných plynov

Pomocou vyšetrenia krvných plynov sme schopní stanoviť hladinu oxidu uhličitého a kyslíka v krvi pacienta. Výmena týchto dvoch plynov je základnou funkciou pľúc; nedostatok kyslíka a nadbytok oxidu uhličitého sú častými prejavmi ochorenia pľúc a priedušiek.

Astma vs. CHOCHP

Tu vysvetlíme základné rozdiely medzi bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou. Tieto dve ochorenia sa líšia nielen príčinou a rizikovými faktormi, ale aj liečbou.

6 minútový test chôdze

Vyšetrením hodnotíme nielen výkonnosť pacienta, ale aj množstvo kyslíka v krvi. 6minutový test chôdze patrí medzi jedno zo základných vyšetrení v pľúcnom lekárstve, ktoré nám dáva dobrú predstavu o zdravotnom stave pacienta.

Edukačné videá vznikli v spolupráci s doc. MUDr. Milanom Sovou Ph.D., prednostom Klinky chorôb pľúcnych a tuberkulózy vo Fakultnej nemocnici Brno a predsedom Českej aliancie proti chronickým respiračným ochoreniam (ČARO).

Fakultná nemocnica Brno Česká aliancia proti chronickým respiračným ochoreniam