Sprej – tlakový inhalačný dávkovač

alebo tlakový dávkovač s odmeranou dávkou (pMDI)

Tlakové dávkovače s odmeranou dávkou alebo ľudovo povedané inhalačné spreje sú najčastejšie používané inhalačné systémy pri liečbe respiračných ochorení. Sú to malé, prenosné, účinné multidávkové inhalačné zariadenia, ktoré obsahujú v každej uvoľnenej dávke fixnú dávku lieku.

Zloženie spreju:

 • zásobník (ampula) uložený ventilom dolu do dávkovača
 • dávkovací ventil, ktorý umožňuje uvoľnenie presnej dávky lieku
 • dávkovač (plastový obal)
 • kryt

Zásobník – ampula má objem 25-100 µl (mikroliter). Obsahuje suspenziu alebo roztok lieku (tekutá fáza), ktoré sa pri okolitej teplote a pri atmosférickom tlaku po uvoľnení dávky menia na aerosól (plynnú fázu). Jej zloženie je:

 • jedna alebo viaceré aktívne zložky (vo forme roztoku alebo suspenzie)
 • hnacia zmes
 • rozpúšťadla
 • povrchovo aktívne látky
 

Hnacia zmes je vyrobená z jedného alebo viacerých skvapalnených plynov – v minulosti používané freónové plyny (fluorochlorokarbóny CFC) boli úplne nahradené hydrofluoroalkánmi (HFA). Generuje tlak vo vnútri nádobky, ktorý je zdrojom energie na uvoľnenie dávky.

Konzervačné látky

Najčastejšie používané EDTA a siričitany

Nosiče / hnacia zmes

HFA – hydrofluoroalkány

Povrchovo pôsobiace látky

Sójový lecitín, sorbitan trioleát, kyselina olejová

Rozpúšťadla

Najčastejšie používaný alkohol

Sladidlo

Najčastejšie používané mentol a sacharín

Pri použití Modulite technológie s HFA (hydrofluoroalkánom), je liečivo v extrafine formulácii – vytváraný aerosól obsahuje veľmi malé čiastočky lieku veľkosti 0,9 – 1,2 µm. Veľkosť častíc má vplyv na distribúciu a depozíciu lieku v pľúcach.

Distribúcia lieku v pľúcach

Zistilo sa, že iba okolo 10-15% z uvoľnenej dávky dosahuje bronchiálny strom a zabezpečuje svoj liečebný efekt. Do 75% ostáva zachytených v ústach a hrdle, do 10% ostáva zachytených na inhalačnej pomôcke a 1% je vydýchnuté.
Modulite ® technológia zabezpečuje, že viacej ako 30% uvoľnenej dávky dosiahne prieduškový strom.

Faktory ovplyvňujúce distribúciu lieku v prieduškách:

 

Veľkosť častíc

– iba častice do 2 um sú schopné dosiahnuť malé dýchacie cesty ( malé koncové priedušky )

Anatomické parametre priedušiek

– veľkosť priedušiek, uhol vetvenia priedušiek,...

Stav pľúc

– ochorenia CHOHP, bronchiektázie, atelektázy,...

Inhalačný prietok

stabilný a plynulý nádych zabraňuje predčasnému usadzovaniu lieku v „neterapeutických" oblastiach

Objem vzduchu

Zadržanie dychu na konci nádychu

– zadržanie dychu na 10 sekúnd uľahčuje zachyteniu (sedimentácii) lieku v dýchacom strome

Použitie hydrofluoroalkánu HFA ako hnacieho plynu a technológie Modulite ® zabezpečilo homogénnu distribúciu a depozíciu v celom prieduškovom strome.

Extrafine formulácia umožňuje redukovať množstvo kortikosteroidu v jednej dávke v porovnaní s ostatnými sprejmi. Veľkosť dýzy na inhalátore znižuje rýchlosť uvoľnenej dávky (obláčika), čo predlžuje čas pacienta na dostatočný nádych a vdýchnutie lieku a súčasne zmenšuje množstvo zachyteného lieku na sliznici v ústach a hrdle.

Výhody a nevýhody sprejov

Inhalačný sprej charakterizuje niekoľko charakteristických vlastností, ktoré predstavujú výhody odlišujúce ho od ostatných inhalačných systémov:

 • napomáhajú pacientovi s inhaláciou lieku, nakoľko samé dodávajú energiu potrebnú na uvoľnenie lieku vo forme hnacej zmesi
 • čiastočky – aerosól – sú generované bez ohľadu na nádychové úsilie pacienta
 • majú uplatnenie aj v liečbe detí
 • je možné ich použiť spolu s nadstavcom  Viac o nádstavcoch
 • ako inhalačný systém sú dostupné pre väčšinu liekov používaných v liečbe respiračných ochorení

K ďalším výhodám patria:

 • malé rozmery
 • ľahká obsluha
 • presné merané dávky
 • vnímanie vdýchnutia

Nevýhody

 • ťažkosti pri synchronizácii nádychu s momentom uvoľnenia dávky - stlačením ampulky inhalátora
 • lokálne dráždenie spôsobené rozpúšťadlami a prísadami
 • nemožnosť kontroly zostávajúcich dávok u sprejov bez počítadla dávok.

Viac info Viac informácií ako používať sprejový inhalátor.

Dychom aktivovaný sprej

Snahou o zlepšenie koordinácie pri nádychu a uvoľnení dávky z bežného inhalačného spreja bolo vytvorenie dychom aktivovaného spreja Easi - Breathe ®.

Nutnosť stlačenie inhalátora vystriedalo uvoľnenie dávky nádychom. Dávka je uvoľnená automaticky počas nádychu, keď vdychový prietok vzduchu dosiahne rýchlosť aspoň 30 litrov / minútu. Táto rýchlosť je spúšťačom, kedy mechanizmus uvoľní dávku lieku do prúdiaceho vzduchu počas pacientovej inhalácie. Inštrukcie k inhalácii sú preto prakticky rovnaké až na moment stisknutia náplne inhalátora.

Viac info Viac informácií ako používať dychom aktivovaný sprejový inhalátor