Inhalačný nadstavec - spacer

Inhalačný nadstavec je pomôcka, ktorá zvyšuje účinnosť inhalačných sprejov.

Nadstavec sa skladá z „komory", kde na jednej strane je otvor, do ktorého sa vloží náustok sprejového inhalátora. Na druhom konci je náustok, ktorý si pacient vloží medzi pery (u detí je náustok nahradený tvárovou maskou). Niektoré nadstavce majú jednosmerný ventil, ktorý sa otvára v prípade, že pacient vydýchne smerom do nadstavca.

Väčšina nadstavcov má náustok, niektoré sa vyrábajú s maskou ( pre deti, možné použiť aj u starších, hemiplegických pacientov alebo u pacientov s čiastočnými poruchami vedomia).

Pre deti sa vyrábajú menšie nadstavce (aj s farebnou potlačou), ktoré majú tvárovú masku a 2 ventily na spomalenie prietoku.

Všetky nadstavce sú vyrábané z plastov, čo zaručuje ich pevnosť, malú hmotnosť a umývateľnosť.

Ako účinkuje?

Nadstavec je zariadenie, ktoré zadrží na zlomok sekundy aerosólový oblak po uvoľnení dávky zo spreja.

Aerosól je zo spreju uvoľnený do nadstavca, kde sa najväčšie častice aerosólu zachytávajú na jeho stenách. Znižuje sa tým celkové množstvo lieku, ktoré sa môže zachytiť v ústach a v hrdle. Súčasne sa znižuje riziko vzniku lokálnych nežiaducich účinkov lieku (ústna kandidoźa a chripot ), ako aj jeho systémového pôsobenia po prehltnutí.

Častice menšie ako 2 µm ostávajú v priestore nadstavca pripravené na vdýchnutie. Pacient môže inhalovať svoj liek bez potreby striktnej koordinácie uvoľnenia dávky a vdýchnutia. Inhalácia je veľmi jednoduchá a opakovateľná.

Využitie nadstavca

Nadstavce sa používajú hlavne u starších pacientov, detí a dospelých pacientov, ktorí majú ťažkosti so synchronizáciou nádychu, najmä pri astmatickom záchvate.

Významné je uplatnenie použitia nadstavca pri akútnom záchvate astmy, kde poddanie 8 -10 dávok rýchlo účinkujúceho bronchodilatátora počas 5 minút má porovnateľný účinok s inhaláciou lieku prostredníctvom nebulizátora.

Inhalačný nadstavec je potrebné pravidelne čistiť za použitia vody a jemného saponátu. Odstraňujú sa drobné nánosy lieku na stenách, ktoré môžu znižovať účinnosť nadstavca.

Nadstavce dostupné na Slovensku

S maskou Bez masky
- pre deti: AeroChamber ®, OptiChamber ®, Babyhaler ®
- pre dospelých: AeroChamber ®, OptiChamber ®
- AeroChamber ®, OptiChamber ®

Nadstavce s maskou

AeroChamber ® do 12 mesiacov
AeroChamber ®  od 6 mesiacov až 5 rokov
AeroChamber ® pre dospelých
Babyhaler ®
OptiChamber ®

Nadstavce bez masky

AeroChamber®
OptiChamber®

Ako používať inhalačný nadstavec

1. Postavte sa alebo seďte vo vzpriamenej polohe tak, aby Váš hrudník mal priestor. Odstráňte kryt inhalátora - spreja a ak je potrebné, potraste ním.
2. Vsuňte inhalátor do otvoru nadstavca vo zvislej pozícii a pomaly zhlboka vydýchnite.
3. Priložte pery na náustok nadstavca (priložte masku na tvár), sprej stlačte a súčasne pomaly a zhlboka sa nadýchnite.
4. Vyberte nadstavec z úst, zadržte dych na 10 sekúnd a pomaly vydýchnite.
5. V prípade, že máte inhalovať 2 dávky z toho istého lieku, môžete uvoľniť obe dávky do tej istej inhalácie.
6. Vytiahnite z nadstavca sprej, sprej zatvorte a vypláchnite si ústa.
7. Nadstavec pravidelne umývajte vodou a jemným saponátom.
8. Deti a starší pacienti môžu použiť nadstavec a inhalovať svoj liek pri normálnom dýchaní 4-6 nádychmi.

Zdroj obrázkov produktov: Internet, stránky výrobcov a predjacov, Shutterstock