Ako používať sprejový inhalátor

1. Postavte sa alebo si rovno sadnite
2. Odstráňte kryt inhalátora, uchopte ho zvislo (do pozície L) a zatraste s ním držiac ho medzi palcom a ukazovákom.
V prípade spreju s Modulite® nie je potrebné sprejom zatriasť.
3. Pomaly úplne vydýchnite a vložte inhalátor do úst tak, že ho pevne zovriete perami (nezahryznite).
4. Pomaly sa začnite nadychovať tak, že jazyk necháte pokojne ležať a nedvihnete ho.
5. V okamihu, keď začnete nádych, stlačte inhalátor medzi palcom a ukazovákom bez prerušenie nádychu.
Je veľmi dôležité uvoľniť dávku až po začatí nádychu a súčasne nádych neprerušiť.
6. Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.
7. V prípade potreby ďalšej inhalačnej dávky dodržte 30 sekundovú prestávku medzi jednotlivými inhaláciami.
8. Zatvorte kryt inhalátora a vypláchnite si ústa.

Pozrite si obrazový návod na použitie inhalačného spreja (kliknite na obrázok)

Návod na použitie inhalačného spreja