Ako používať dychom aktivovaný sprejový inhalátor

1. Postavte sa alebo seďte vo vzpriamenej polohe
2. Otvorte kryt inhalátora, uchopte ho zvislo (do pozície L). Otvorením krytu je inhalátor aktívny.
3. Pomaly úplne vydýchnite a vložte náustok inhalátora do úst tak, že ho pevne zovriete perami (nezahryznite).
4. Pomaly sa začnite nadychovať tak, že jazyk necháte pokojne ležať a nedvihnete ho. Inhalátor sám uvoľní dávku.
5. Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.
6. V prípade potreby ďalšej inhalačnej dávky dodržte 30 sekundovú prestávku medzi jednotlivými inhaláciami a opakujte postup od bodu 2.
7. Vypláchnite si ústa a odstráňte možné zostatky lieku z ústnej dutiny
8. Zatvorte kryt inhalátora.