Peľová situácia v Bratislave od 11.3. do 17.3.2019 (11.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín a stredné hodnoty jaseňa. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých drevín a jaseňa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (11.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52