Ako používať sprejový inhalátor

1.

Postavte sa alebo si rovno sadnite

2.

Odstráňte kryt inhalátora, uchopte ho zvislo (do pozície L) a zatraste s ním držiac ho medzi palcom a ukazovákom.

V prípade spreju s Modulite® nie je potrebné sprejom zatriasť.

3.

Pomaly úplne vydýchnite a vložte inhalátor do úst tak, že ho pevne zovriete perami (nezahryzte).

4.

Pomaly sa začnite nadychovať tak, že jazyk necháte pokojne ležať a nedvihnete ho.

5.

V okamihu, keď začnete nádych, stlačte inhalátor medzi palcom a ukazovákom bez prerušenie nádychu. Je veľmi dôležité uvoľniť dávku až po začatí nádychu a súčasne nádych neprerušiť.

6.

Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.

7.

V prípade potreby ďalšej inhalačnej dávky dodržte 30 sekundovú prestávku medzi jednotlivými inhaláciami.

8.

Zatvorte kryt inhalátora a vypláchnite si ústa.

 

Pozrite si obrazový návod na použitie inhalačného spreja (kliknite na obrázok)
Návod na použitie inhalačného spreja