Ako používať multidávkový práškový inhalátor

Turbuhaler®, Accuhaler®, Easyhaler®, Novolizer®

 
Turbuhaler®
Accuhaler®
Easyhaler®
Novolizer®

1.

Postavte sa alebo si rovno sadnite

2.

Otvorte kryt inhalátora a uvoľnite dávku:

Turbuhaler: Otočte spodnú časť inhalátora smerom doprava pokiaľ sa dá, potom smerom doľava do východiskovej pozície. Po správne vykonanom pohybe počujte „klik".

Accuhaler: Potlačte páčku na boku až na doraz a uvoľnite – inhalátor je pripravený na použitie.

Easyhaler: Stlačte farebný aktivátor, zvukový signál – „klik" – znamená uvoľnenie dávky.

Novolizer: Stlačte farebné tlačidlo v zadnej časti inhalátora. Uvoľnenie dávky signalizuje zmena farby indikátora.

3.

Uchopte inhalátor do horizontálnej polohy.

4.

Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.

5.

Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite.

6.

Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd. Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.

7.

Dajte kryt naspäť na inhalátor a vypláchnite si ústa.

8.

Ak sa objaví červená farba na indikátore, znamená to, že v inhalátore ostáva ešte 20 dávok.

9.

Turbuhaler má počítadlo dávok.

 

Ako používať multidávkový práškový inhalátor Nexthaler ®

1.

Postavte sa alebo si rovno sadnite

2.

Uchopte inhalátor zvislo a úplné otvorte kryt tak, aby ste počuli kliknutie.

3.

Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.

4.

Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite( pri dostatočnom nádychu sa ozve kliknutie)

5.

Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.

6.

Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.

7.

Zatvorte kryt inhalátora ( ozve sa kliknutie) a skontrolujte, či vám počítadlo odrátalo inhalovanú dávku.Ako používať multidávkový práškový inhalátor Twisthaler ®

 

1.

Postavte sa alebo si rovno sadnite

2.

Uchopte inhalátor zvislo farebnou bázou dolu.

3.

Ak máte indikátor na kryte a počítadlo v jednej rovine, otočením krytu inhalátor otvorte. Súčasne sa uvoľní dávka a odráta sa na počítadle.

4.

Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.

5.

Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite.

6.

Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.

7.

Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.

8.

Ihneď zatvorte inhalátor krytom.

 

 

 

Zdroj obrázkov produktov: Internet, stránky výrobcov a predjacov, Shutterstock