Práškový inhalátor

Poznáme dva základné typy práškových inhalátorov, a to

- jednodávkové
- multidávkové (zásobníkové alebo „pasové")
  • Jednodávkové práškové inhalátory - vyžadujú vloženie jednotlivej dávky (kapsule) do inhalátora a jej prepichnutie pred každou inhaláciou (obr. 1).
  • Multi-dávkové práškové inhalátory - obsahujú multidávkový pás s oddelenými jednotlivými dávkami uložený vo vnútri inhalátora. Pred každou inhaláciou je potrebné posunutie tohto pásu a uvoľnenie dávky prepichnutím (súčasť inhalačného systému) (obr. 1).
  • Zásobníkové práškové inhalátory – obsahuje v zásobníku všetky dávky lieku; zo zásobníka je dávkovačom, ktorý je súčasťou inhalačného systému, uvoľnená jednotlivá dávka lieku na inhalovanie (obr. 2).

Fixná dávka 

Pri všetkých práškových inhalátoroch pacient inhaluje liek, ktorý je vo forme prášku. Práškové inhalátory, tak isto ako sprejové inhalátory, predstavujú inhalačný systém, ktorý zabezpečí prenos lieku v dostatočnej dávke priamo do pľúc – priedušiek.

Práškové inhalátory sú „pasívne" inhalačné systémy, nakoľko neobsahujú nosič (plyn), ktorý by napomáhal pohybu lieku. Ich použitie je preto závislé od dychových parametrov pacienta, najmä schopnosti vyvinúť dostatočnú silu nádychu. Od sily nádychu je priamo závislé množstvo lieku, ktoré je schopné dosiahnuť pľúca a teda liečiť ochorenie.

 

Nevýhody

Výhoda

  • potreba vysokého inspiračného úsilia
  • neodporúča sa pre malé deti
  • neodporúča sa na liečbu astmatického záchvatu
  • neodporúča sa u pacientov s ťažkým stupňom ochorenia
  • vlhkosť vzduchu môže ovplyvniť kvalitu inhalácie
  • nevyžaduje koordináciu uvoľnenia dávky s nádychom

Inspiračné úsilieje vlastnou hnacou silou celého inhalačného systému. Dodáva energiu, ktorá „rozvíri" práškové častice lieku, zdvihne ich a uvoľní ich zo zásobníka (kapsulky) cez ústa do dýchacích ciest. Toto je dôvod, prečo pacient nepotrebuje koordinovať uvoľnenie dávky s nádychom ako je to pri používaní sprejov. Na druhej strane, potreba dostatočnej nádychovej sily je kritickým momentom, ktorý ovplyvňuje množstvo lieku, ktoré sa uvoľní do pľúc.

Z toho dôvodu práškové inhalátory nemôžu byť dostatočne účinné počas akútnej exacerbácie (akútneho astmatického záchvatu alebo pri výraznej progresii CHOCHP) alebo u pacientov, ktorí nevedia vyvinúť dostatočnú silu nádychu.

 

Zoznam dostupných typov práškových inhalátorov na Slovensku:

 Jednodávkové práškové inhalátory1
Handi-Haler ®
Aerolizer ®

Breezhaler ®

 

Ako používať jednodávkový práškový inhalátor

Multi-dávkové práškové inhalátory

 


Turbuhaler®
Discus / Accuhaler®


Novolizer®
Twisthaler ®


Easyhaler ®
Nexthaler ®

 Ako používať multidávkový práškový inhalátor Turbuhaler ®, Accuhaler ®, Easyhaler ®, Novolizer ®, Nexthaler®

                

Zdroj obrázkov produktov: Internet, stránky výrobcov a predjacov, Shutterstock