Ako používať multidávkový práškový inhalátor

Turbuhaler®, Accuhaler®, Easyhaler®, Novolizer®

Turbuhaler®
Accuhaler®
Easyhaler®
Novolizer®
1. Postavte sa alebo seďte vo vzpriamenej polohe
2.

Otvorte kryt inhalátora a uvoľnite dávku:

Turbuhaler: Otočte spodnú časť inhalátora smerom doprava pokiaľ sa dá, potom smerom doľava do východiskovej pozície. Po správne vykonanom pohybe počujete „klik".

Accuhaler: Potlačte páčku na boku až na doraz a uvoľnite – inhalátor je pripravený na použitie.

Easyhaler: Stlačte farebný aktivátor, zvukový signál – „klik" – znamená uvoľnenie dávky.

Novolizer: Stlačte farebné tlačidlo v zadnej časti inhalátora. Uvoľnenie dávky signalizuje zmena farby indikátora.

3. Uchopte inhalátor do horizontálnej polohy.
4. Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.
5. Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite.
6. Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd. Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.
7. Dajte kryt naspäť na inhalátor a vypláchnite si ústa.
8. Ak sa objaví červená farba na indikátore, znamená to, že v inhalátore ostáva ešte 20 dávok.
9. Turbuhaler má počítadlo dávok.

Ako používať multidávkový práškový inhalátor Nexthaler ®

Nexthaler®
1. Postavte sa alebo seďte vo vzpriamenej polohe
2. Uchopte inhalátor zvislo a úplné otvorte kryt tak, aby ste počuli kliknutie.
3. Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.
4. Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite (pri dostatočnom nádychu sa ozve kliknutie)
5. Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.
6. Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.
7. Zatvorte kryt inhalátora ( ozve sa kliknutie) a skontrolujte, či vám počítadlo odrátalo inhalovanú dávku.

Ako používať multidávkový práškový inhalátor Twisthaler ®

Twisthaler®
1. Postavte sa alebo seďte vo vzpriamenej polohe
2. Uchopte inhalátor zvislo farebnou bázou dolu.
3. Ak máte indikátor na kryte a počítadlo v jednej rovine, otočením krytu inhalátor otvorte. Súčasne sa uvoľní dávka a odráta sa na počítadle.
4. Pomaly hlboko vydýchnite držiac inhalátor mimo úst.
5. Vložte náustok inhalátora medzi pery a pomaly a zhlboka sa nadýchnite.
6. Po nádychu zadržte dych na 10 sekúnd.
7. Pomaly vydýchnite mimo inhalátor.
8. Ihneď zatvorte inhalátor krytom.

Zdroj obrázkov produktov: Internet, stránky výrobcov a predajcov, Shutterstock