Zápal pľúc - 10 najčastejších otázok

 

1.) Čo je zápal pľúc?

Zápal pľúc (pneumonia), už podľa názvu, je zápalové, spravidla infekčné ochorenie pľúc. Infekcia vyvolaná baktériami, vírusmi alebo u pacientov s oslabenou imunitou aj hubami alebo parazitami, spôsobí vznik zápalového ložiska v pľúcach. Typickými vyvolávateľmi sú pneumokok, hemofily a moraxely. Môžu to však byť aj zlatý stafylokok (hlavne u diabetikov) alebo iné mikroorganizmy. Zápal pľúc okrem anamnézy, odberov krvi a vyšetrenia vykašľaných hlienov, diagnostikujeme hlavne na základe auskultačného nálezu a klasickej RTG snímky hrudníka. V ložisku prebieha zápalová reakcia a vzniká tzv. exsudát. Je to tekutina, ktorá je produktom zápalovej reakcie. Na jej vzniku sa podieľa hlavne množstvo bielych krviniek, ktoré sa v ložisku zhromaždia. Zápal má dôležitý význam v obrane organizmu, avšak zároveň spôsobí, že postihnutá časť pľúc sa nedokáže riadne naplniť vzduchom a je dočasne z dýchania vyradená. Tieto zmeny pacient pociťuje ako slabosť, vyčerpanie a nedostatok vzduchu. Pacient so zápalom pľúc má v typickom prípade taktiež vysoké teploty, kašeľ s vykašliavaním žltých alebo zelených hlienov, niekedy aj s prímesou krvi. Samotné pľúca nemajú nervové zásobenie, ale pohrudnica, blana, ktorou sú pokryté a ktorou je zvnútra pokrytý aj hrudník, ho má bohaté. Ak sa zápal rozšíri na pohrudnicu, pacient začne pociťovať silnú bodavú bolesť, ktorá sa typicky zosiľňuje pri nádychu, kašli a niekedy pri zmenách polohy. 

 

 

2.) Čo je atypický zápal pľúc?

Atypický zápal pľúc (AZP) je spôsobený tzv. atypickými baktériami, napr. chlamýdiami a mykoplazmami, a niekedy môže mať prejavy atypickej pneumónie zápal vyvolaný vírusmi. Charakteristické pre tento typ zápalu pľúc je, že pacient málokedy vykašliava, kašeľ má skôr dusivý charakter a nebýva sprevádzaný vysokými teplotami. Pri pokročilejších štádiách sa pacient výraznejšie zadýchava pri fyzickej aktivite, napr. chôdzi. Na RTG snímke pľúc býva výrazný nález, čo nezodpovedá negatívnemu nálezu pri auskultácii pľúc. Atypický zápal pľúc sa lieči podľa špeciálnej schémy antibiotikami, ktoré dokážu usmrtiť aj baktérie vo vnútri buniek. AZP sa často vyskytuje v epidémiách, v kolektívoch väčšinou mladších ľudí (internáty, otvorené kancelárie, triedy).  Špeciálnou formou AZP je tzv. legionárska choroba, ktorú spôsobuje baktéria Legionela pneumophila. Je to baktéria, ktorá prežíva v tekutine v nezodpovedne udržiavaných klimatizačných zariadeniach alebo napr. filtroch bazénov. Spôsobuje atypický zápal pľúc s dramatickým priebehom, ktorý ohrozuje pacientov zlyhaním viacerých orgánov. 


3.) Prečo je zápal pľúc nebezpečný?

Pri nedostatočne intenzívnej liečbe alebo nespolupráci pacienta môžu vzniknúť rôzne komplikácie, ktoré môžu mať veľmi závažný až život ohrozujúci priebeh (viď komplikácie).


4.) Musí sa zápal pľúc liečiť v nemocnici?

Liečebný postup závisí od mnohých faktorov ako je vek pacienta, rozsah zápalu, pridružené ochorenia, či pacient posledný mesiac už užíval antibiotiká na akékoľvek ochorenie, či sa už zápal preliečoval tabletovou formou antibiotík a pod. Príklad:  25 ročný pacient, ktorý netrpí inými ochoreniami, zápal pľúc nepostihuje veľký rozsah tkaniva, má možnosť zabezpečiť si kľudový režim v požadovanej dĺžke a je si vedomý nutnosti zodpovedne dodržiavať predpísanú liečbu, vie sa dostaviť sa na požadovanú kontrolu, je možné liečiť ho ambulantne. Dostane antibiotiká, resp. kombináciu antibiotík na domáce liečenie a budú mu odporučené termíny kontrolného RTG pľúc a pľúcneho vyšetrenia. Ak ide o pacienta v staršom veku, ktorý sa zároveň lieči napr. na cukrovku, alebo ochorenie srdca, pravdepodobne sa bude liečiť v nemocnici antibiotikami, ktoré sa podávajú do žily a bude určite prísnejšie sledovaný vzhľadom na môžné komplikácie.


5.) Aké sú možné komplikácie zápalu pľúc?

Zápal pľúc sa môže pri neúčinnej antibiotickej liečbe, alebo ak pacient nerešpektuje pokyny lekára, rozšíriť na pohrudnicu a spôsobiť silné bolesti pri dýchaní. Ku komplikáciám patrí aj vznik pleurálneho  výpotku, tekutiny, ktorá v pohrudničnej dutine, odtláča pľúca od hrudnej steny a znemožňuje im riadne sa nadýchnuť. Malé množstvo sa môže vstrebať, väčšie treba odstrániť (vypustiť z hrudníka cestou pleurálnej punkcie). Takáto tekutina môže byť číra, môže sa však aj infikovať baktériami a vznikne hnisavý výpotok – empyém, vážny problém s nevyhnutnou liečbou v nemocnici a drenážou. Ako všetky vážnejšie infekcie, aj zápal pľúc môže spôsobiť vyplavenie baktérii do krvi a rozšírenie infekcie do ďalších orgánov; pacient má aj vyššie riziko vzniku embólie a trombózy (upchatia žily krvnou zrazeninou). Pri úpornom kašli môže dôjsť k prasknutiu cievky v dýchacích cestách a vykašľaniu krvi.  Pri rozsiahlom zápale pľúc môže celé telo trpieť nedostatkom kyslíka, vtedy je nevyhnutné pacientovi podávať podpornú oxygenoterapiu v nemocnici. 


6.) Dá sa zápalu pľúc predchádzať?

Čiastočne áno. Platia klasické opatrenia proti prechladnutiu. Proti niektorým vyvolávateľom (pneumokok, chrípka) môže vhodné skupiny pacientov zaočkovať praktický lekár. Vyššie riziko ochorenia majú pacienti s iným chronickým ochorením dýchacích ciest a s oslabenou imunitou, ale aj onkologickí pacienti, fajčiari a aj pacienti s gastroezofageálnym refluxom (GER).  U pacientov s GER poriadne nefunguje horný zvierač žalúdka a po príjme nápojov či potravy sa im hlavne v ľahu alebo predklone vracia žalúdočný kyslý obsah do pažeráku a hrdla a malé množstvo sa dostáva aj do dýchacích ciest. Tie sa následne pomaly poškodzujú agresívnou kyselinou. Preto je niekedy pacient od pneumológa odoslaný do gastroenterologickej ambulancie.


7.) Je zápal pľúc nákazlivé ochorenie?

Áno - šíri sa kvapôčkovou infekciou ako ostatné ochorenia dýchacích ciest.  Zvýšená hygiena a vyhýbanie sa stretnutiu s chorými môže mať preventívny vplyv. 


8.) Ako sa zápal pľúc lieči?

Podľa vyvolávateľa sa lieči buď antibiotikami alebo antivirotikami. Antibiotiká sa často používajú aj v kombinácii. Ak je pacient hospitalizovaný, podávajú sa hlavne v úvode liečby do žily s neskorším prechodom na tabletovú formu. Používajú sa aj doplnkové lieky ako napríklad preparáty na vykašliavanie alebo napríklad utlmenie kašľa. Niekedy musí lekár siahnuť po inhalačných liekoch, ktoré rozširujú priedušky a kortikoidoch, ktoré tlmia podráždenie dýchacích ciest. V prípade, že pravidelne užívate lieky na liečbu oochorenia pľúc (napr.astma alebo CHOCHP), svoju liečbu svojvoľne neprestaňte užívať a poraďte sa so svojim lekárom.


9.) Je pravda, že aj chrípka môže spôsobiť zápal pľúc?

Áno, stáva sa to, a to nielen u detí a starších pacientov. Často napáda aj mladých ľudí v produktívnom veku a tehotné ženy. Chrípkové zápaly pľúc patria medzi zápaly pľúc s najťažším priebehom.


10.) Čo ak dostanem zápal pľúc opakovane?

Pacienti s oslabenou imunitou mávajú sklon k infekciám dýchacieho systému s ťažším priebehom. Pri ich liečbe býva konzultovaný imunológ, ktorý odporučí podpornú liečbu na ovplyvnenie imunity. Ak sa však napríklad u chronického fajčiara objavujú zápaly pľúc, ktoré sú stále lokalizované v tej istej časti pľúc, je potrebné urobiť doplňujúce vyšetrenia (napr. CT hrudníka). Môže to byť signálom, že u pacienta je prítomné iné základné ochorenie pľúc, napríklad bronchiektázie (rozšírené priedušky, v ktorých sa zvykne infekcia udržiavať) alebo nádorové ochorenie.

Zápal pľúc patrí medzi vážnejšie infekčné ochorenia u detí aj dospelých, ale pri dobrej spolupráci pacienta s lekárom je možné ich úspešne a bez následkov riešiť. 


MUDr.Katarína Dostálová


Pneumológ


KPF I. SZU, UN Bratislava