Peľová situácia v Bratislave od 9.3. do 15.3.2020 (11.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, jaseňa a topoľa. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie, ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná topoľa, jaseňa a tisovitých drevín.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (11.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52