Peľová situácia v Bratislave od 6.4. do 12.4.2020 (15.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, jaseňa a topoľa. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, jaseňa a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (15.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52