Peľová situácia v Bratislave od 5.4. do 11.4.2021 (14. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy, jaseňa a topoľa. Stredné hodnoty dosiahli peľové zrná tisovitých drevín. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, tisovitých drevín, jaseňa a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (14.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52