Peľová situácia v Bratislave od 4.5. do 10.5.2020 (19.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín astredné hodnoty duba. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná borovicovitých drevín a duba.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (19.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52