Peľová situácia v Bratislave od 29.3. do 4.4.2021 (13. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, jaseňa a topoľa. Stredné hodnoty dosiahla vŕba a spóry vzdušných húb rodu Cladosporium. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých drevín, jaseňa a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (13.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52