Peľová situácia v Bratislave od 26.4. do 2.5.2021 (17. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané stredné hodnoty peľových zŕnplatana aduba. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná duba a platana.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (17.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52