Peľová situácia v Bratislave od 24.8. do 30.8.2020 (35.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn ambrózie a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria, Cladosporium aEpicoccum dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná ambrózie, pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (35.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52