Peľová situácia v Bratislave od 24.2. do 1.3.2020 (9.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše atisovitých rastlín, stredné hodnoty dosiahol topoľ. Spóry vzdušných húb aostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná jelše, tisovitých rastlín a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (9.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52