Peľová situácia v Bratislave od 22.3. do 28.3.2021 (12. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín, stredné hodnoty peľových zŕn jelše a jaseňa . Ostatné pozorované taxóny a spóry vzdušných húb dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých drevín, jelše a jaseňa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (12.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52