Peľová situácia v Bratislave od 20.7. do 26.7.2020 (30.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Alternaria, Cladosporium, Epicoccum a Stemphylium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná pŕhľavovitých rastlín a spóry vzdušných húb. Pomaly bude pribúdať peľ paliny a ambrózie.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (30.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52