Peľová situácia v Bratislave od 19.4. do 25.4.2021 (16. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn brezy. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty.Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (16.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52