Peľová situácia v Bratislave od 16.3. do 22.3.2020 (12.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jaseňa a topoľa. Stredné hodnoty dosiahli peľové zrná brezy, duba aspóry vzdušných húb rodu Cladosporium. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, topoľa a jaseňa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (12.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52