Peľová situácia v Bratislave od 1.6. do 7.6.2020 (23.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn borovicovitých drevín a stredné hodnoty tráv. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie, rod Alternaria stredné hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná borovicovitých drevín a tráv.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (23.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52