Peľová situácia v Bratislave od 15.3. do 21.3.2021 (11. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých drevín a stredné hodnoty peľových zŕn jelše . Ostatné pozorované taxóny a spóry vzdušných húb dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná jelše a tisovitých drevín.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (11.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52