Peľová situácia v Bratislave od 12.4. do 18.4.2021 (15. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané len nízke koncentrácie peľových zŕn vyšších rastlín a spór vzdušných húb. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná brezy, tisovitých drevín a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (15.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52