Peľová situácia v Bratislave od 10.5. do 16.5.2021 (19. týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké hodnoty peľových zŕn borovicovitých drevín, stredné hodnoty duba a pŕhľavovitých rastlín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké hodnoty. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná borovicovitých drevín, duba a pŕhľavovitých rastlín.   PDF verzia (339,3 KB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

 

Peľová situácia v Bratislave (19.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52