Peľová situácia v Bratislave od 10.2. do 16.2.2020 (7.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše. Stredné hodnoty dosiahli peľové zrná liesky. Spóry vzdušných húb a ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná jelše a liesky.   PDF verzia (2,2MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (7.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52