Vyskúšajte vyšetrenie prístrojom NIOX MINO® a NIOX VERO®

Je to iba výdych, ktorý prezradí, či máte alergický zápal

NIOX VERO NIOX MINO

FeNO alebo vyšetrenie množstva NO vo vydychovanom vzduchu prístrojmi NIOX Mino® a NIOX Vero®

NIOX Mino® a NIOX VERO® sú prenosné prístroje (firma Aerocrine), ktoré poskytujú jednoduchú a spoľahlivú metódu pre meranie vydýchnutého oxidu dusnatého (NO) alebo tzv. FENO – fractional exhaled nitric oxide.

Astma znamená alergický zápal

Astma je ochorenie pľúc – priedušiek, kde sa vplyvom alergického chronického zápalu najväčšie zmeny odohrávajú v sliznici a stene priedušiek. Tieto zmeny vedú k obmedzeniu prietoku vzduchu v dýchacom systéme človeka a ku zvýšenej citlivosti na alergény. Na prítomnosť alergénov vo vzduchu reagujú bunky imunitného systému, dochádza k ich presunu do miesta kontaktu sliznice s vdychovaným vzduchom. Bunky zodpovedné za prejavy alergického zápalu – eozinofily- sa zmnožujú. Oxid dusnatý vzniká ako produkt metabolických dejov v eozinofiloch.

Analýza vydychovaného vzduchu je citlivou metódou na určenie hladiny NO. Dokáže zistiť zvýraznenie alergického zápalu v čase, kedy pacient ešte vôbec nemusí pociťovať príznaky zhoršenia svojho ochorenia.

Hladiny vydychovaného NO reagujú na zmeny pri expozícií alergénom rýchlo, funkčné parametre pľúc a teda aj testy, ktoré ich merajú, reagujú pomalšie. Následkom toho stratégia liečby založená na symptómoch nemusí efektívne zvládať zápal. Je to obzvlášť dôležité pri pacientovi, ktorý trpí navyše alergickou rinitídou, ktorá môže byť asymptomatická.

Dýchanie do prístroja NIOX MINO
Dýchanie do prístroja NIOX VERO

Výhody vyšetrenia FeNO

Vyšetrenie prístrojmi NIOX  je neinvazívny a jednoducho použiteľný a opakovateľný dychový test. Jeho výsledkom je konkrétna číselná hodnota, ktorá určuje množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu. Na základe testov boli stanové referenčné hodnoty vyšetrenia - normálne hladiny vydychovaného NO detí a dospelých boli stanovené od približne 20 do 25 ppb (parts per billion).

Vyšetrenie prístrojmi NIOX Mino® a NIOX VERO® umožňuje odpovedať na otázky:

 • Je alergický zápal a astma pod kontrolou?
 • Reaguje pacient na liečbu?
 • Užíva pacient liečbu pravidelne a správne?

Výsledky testu lekár vždy hodnotí spolu s klinickým stavom pacienta, spirometriou ako aj stavom kontroly astmy. Podľa výsledku môže indikovať alebo upraviť liečbu aj u pacienta, ktorý si myslí, že má astmu pod kontrolou alebo ešte nie je na astmu vôbec liečený.

Na zhodnotenie rozsahu alergického zápalu v prieduškách je možné použiť aj iné metódy, ktoré však neposkytujú okamžitý výsledok a majú invazívny charakter.

Patrí sem:

 • indukované spútum - hodnotí počet eozinofilných buniek vo vykašľanom hliene ( spúte). Materiál je potrebné spracovať v laboratóriu a hodnotiť pod mikroskopom.
 • brochiálna láváž – hodnotí počet eozinofilov v lavážnej tekutine, ktorá je získaná počas bronchoskopie „ výplachom priedušiek". Potrebné je podobné spracovanie v špecializovanom laboratóriu.
 • biopsia pľúc - je síce najpresnejším histologickým vyšetrením, ale súčasne vyšetrenie ktoré vyžaduje odobratie vzorky z pľúcneho tkaniva, ktoré je realizované počas operácie v celkovej anestézii pac.

Výhody vyšetrenia prístrojmi NIOX pre pacienta:

 • rýchly a jednoduchý test
 • neinvazívny test
 • možnosť použitia aj u detí, ktoré sú schopné spolupracovať pri vyšetrení
 • umožňuje upraviť liečbu podľa individuálnych potrieb.

Výhody pre lekára:

 • rýchly a neinvazívny test
 • výsledky okamžite
 • zlepšuje diagnostiku ochorenia
 • predpovedá citlivosť na kortikosteroidy
 • monitoruje pacienta aj pri nedodržiavaní liečby
 • pomáha nastaviť dávky kortikosteroidov pre optimálnu liečbu
 • predpovedá astmatický relaps .

Okrem diagnostickej úlohy, FENO je tiež veľmi užitočný ako monitorovací nástroj, pretože dokáže analyzovať citlivosť pacienta na liečbu. Môže byť tiež použitý na monitorovanie priebehu ochorenia, správnosť užívania inhalačných liekov.

Čo je dôležité vedieť

- existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok testu:

 • zvýšenie: príjem potraviny bohatej na dusičnany, vrátane sýtených nápojov 2 hodiny pred vyšetrením
 • zníženie: fajčenie; telesná aktivita alebo predtým vykonané vyšetrenia vyžadujúce úsilné dýchanie; bezprostredne podané inhalačné kortikosteroidy.

- výsledky u fajčiarov sú ťažšie reprodukovateľné. Zanechanie fajčenia celkovo zlepší Váš zdravotný stav ako aj účinnosť podávaných liekov. 

späť na: Symptómy