Inhalačný prístroj - nebulizátor

Nebulizátory, ultrazvukové alebo kompresorové, sú prístroje, ktoré vytvárajú aerosól (paru) z roztoku alebo suspenzie lieku. Takto vytvorený aerosól pacient inhaluje.

Nebulizátor sa skladá z vlastného nebulizačného zariadenia (malá plastiková komôrka, do ktorej sa aplikuje roztok) a zdroja stlačeného vzduchu. Zdroj stlačeného vzduchu môže byť elektrický (elektrina alebo batéria) alebo nádoba so stlačeným vzduchom. Prístroj generuje aerosólové častice rôznej veľkosti, z ktorých najväčšie sú odfiltrované a vracajú sa späť do tekutého stavu cestou zachytenia sa na stene nebulizačnej komôrky.

Počas inhalácie až 2/3 z podávaného lieku môžu byť stratené do okolia. Výhodné je použitie nebulizačnej súpravy, kde je možné počas výdychu pacienta tvorbu aerosólu prechodne prerušiť. Správne urobený hlboký nádych zabezpečí, že inhalovaný liek dosiahne aj malé dýchacie cesty a dostane sa „hlbšie" do pľúc.

Používanie nebulizátorov je vyhradené pre nemocničnú starostlivosť, kde je ho možné používať aj u pasívnych pacientov a pacientov s poruchou vedomia. V rámci domácej starostlivosti sa nebulilzátory používajú pri liečbe detí, starších a kritických pacientov a pacientov s cystickou fibrózou. Používanie nebulizátorov u pacientov s astmou nepatrí do štandardného postupu.

Výhody

 • jednoduché podanie liečby
 • možnosť podanie vysokej dávky lieku / úprava dávky lieku
 • možnosť podávať lieky spolu
 • nevyžaduje koordináciu nádychu s uvoľňovaním lieku
 • využiteľné v liečbe akútnych stavov
 • môžu byť pripojené k systému asistovanej ventilácie

Nevýhody

 • riziko prekročenia dávky, chýba kontrola
 • zvýšenie vedľajších účinkov
 • nižšia depozícia lieku v pľúcach
 • dlhšia doba podávania
 • cena
 • potreba denného čistenia a údržby
 • riziko kontaminácie
 • nižšia prenosnosť
 • vyžadujú zdroj energie

Cestou nebulizátora možné podávať bronchodilatačnú, mukolytickú, antibiotickú a antimykotickú liečbu.

Ako správne používať nebulizátor:

 • Umiestnite kompresor na mieste, kde je na dosah zdroj energie a máte dobrý prístup k jeho obsluhe.
 • Umyte si ruky pred prípravou svojej liečby.
 • Používajte čistý a suchý nebulizátor.
 • Odmerajte si predpísané množstvo lieku a dajte ho nebulizačnej komôrky. Zvyčajné množstvo sú 3-4 ml roztoku. Spojte nebulizačnú komôrku/hlavicu hadičkami s kompresorom a uistite sa, že tesnia.
 • Pripojte náustok alebo masku.
 • Zapnite kompresor a skontrolujte, či inhalátor tvorí aerosól.
 • Sadnite si alebo si ľahnite a priložte si masku / vložte náustok medzi pery.
 • Nebulizačnú hlavicu držte vo vzpriamenej pozícii.
 • Začnite pomaly a zhlboka nadychovať tvoriaci sa aerosól. Priebežne poklepte na bočnú stranu nebulizačnej komôrky, aby väčšie kvapky uchytené na stene stiekli na dno.

 V inhalácii pokračujte, pokiaľ je v komôrke liek. Ukončite inhaláciu, ak sa prestane tvoriť „para" alebo Vás upozorní zvukový signál (u niektorých typov inhalátorov).

Po ukončení inhalácie nebulizačnú komôrku vyčistite, umyte a nechajte vysušiť.

 

Inhalačný prístroj PARI MASTER (kompresorový)


Inhalačný prístroj ultrazvukový F 202