Peľová situácia v Bratislave od 25.2. do 3.3.2019 (9.týždeň)

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn jelše a tisovitých drevín. Spóry vzdušných húb rodu Cladosporium dosiahli vysoké koncentrácie. Ostatné pozorované taxóny dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná jelše, tisovitých drevín, liesky a topoľa.   PDF verzia (2,4MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia


Peľová situácia v Bratislave (9.týždeň) 
Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52